ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός του ιατρικού μας κέντρου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών, στους τομείς της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας. Στον χώρο μας, με όπλα την εικοσιπενταετή κλινική εμπειρία, γνώση και ικανότητα του Δρ. Σωτήρη Θεοχάρη, την άρτια επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και την αυστηρή τήρηση των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας, δίνονται λύσεις σε δερματολογικά ή αφροδίσια προβλήματα, αντιμετωπίζονται χρόνιες παθήσεις του δέρματος.